Mijn naam is Ingrid Maan, oprichter van DNG 40-45, bureau voor Duits-Nederlandse Geschiedenis 1940-1945.

Tussen 2009 en 2015 interviewde ik Duitse oorlogsveteranen.
In 2011 ben ik gestart met mijn bureau en sinds 10 jaar vertel ik de persoonlijke verhalen van de Duitse veteranen tijdens Belevenistours Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief en geef ik lezingen over dit oorlogsthema. In 2015 verscheen mijn boek Weggemoffeld!

Na 10 jaar is dit herdenkingsjaar 75 jaar Operation Market Garden een mooie gelegenheid om te stoppen met mijn tours. De verhalen zijn verteld en u kunt ze teruglezen in mijn boek, dat dit jaar in 3e druk is verschenen.

Juist deze persoonlijke verhalen over de andere kant van het verhaal, roepen allerlei vragen bij ons op:

Hoe kon het gebeuren dat een compleet volk zo op drift is geraakt en zich massaal achter één leider heeft geschaard?

Wat, als mijn wieg in die tijd in Duitsland had gestaan, hoe zag dan mijn leven eruit?

Welke beslissingen zou ik genomen hebben, of juist niet?


Het nadenken over ‘die andere kant’ is een eerste stap op weg naar het herdenken in de toekomst.
Wij, als naoorlogse generatie, zullen ons een beeld moeten vormen van hoe we dat gaan doen met elkaar. We moeten een antwoord
zien te vinden op de volgende vragen:


Hoe gaan wij om met deze beladen geschiedenis van de Duitsers?

Hoe gaan wij met ons eigen beladen verleden om?

Kunnen wij wat van die oorlog leren?

Is gezamenlijk herdenken mogelijk?Wie ben ik?
In het verleden was ik o.a. docent Duits en Opleidingskundige, maar sinds 2009 ben ik ook Germanist. Ik gebruik vaak het woord ‘Duitslandkundige’ omdat ik niet alleen deskundig in de Duitse taal ben, maar ook op het gebied van de Duitse cultuurhistorie. Ik studeerde aan de Radboud Universiteit en specialiseerde mij in socio-economische vakken. Ik deed literatuuronderzoek naar het begrip ‘Heimat’.

Wie kent niet het verhaal van Heidi, over haar geliefde Zwitserse Heimat? De uitroep ‘Ga terug naar je Heimat’ is ons ook niet vreemd. Wanneer we gaan nadenken over dit woord, dan steekt daar een hele geschiedenis achter, die onlosmakelijk verbonden is met wapengekletter.

Tijdens de interviews met de veteranen kwam mij deze kennis over de Duitse cultuurhistorie goed van pas. Ik maakte met mijn bureau een razende start mee: eindelijk was er iemand die vanuit het Duitse perspectief kon vertellen! Juist door mijn grote achtergrondkennis was ik in staat om de media goed te woord te staan, want als verteller van de persoonlijke Duitse kant van het oorlogsverleden ontkom je niet aan kritische vragen.

In mijn boek, tijdens mijn tours en lezingen probeer ik een brug te slaan tussen het goed/fout denken, zodat een genuanceerder beeld op het oorlogsverleden ontstaat en we beter kunnen nadenken over onze toekomst.
Ik ben Associate Member van de Int. Guild of Battlefield Guides, lidnummer 478.

Bij de Guild ontmoet je collega's met wie je informatie, kennis en expertise kunt uitwisselen.
De Guild biedt de mogelijkheid je professioneel verder te ontwikkelen door middel van een accreditatie-programma voor alle aangesloten battlefieldtourgidsen.

Met Weggemoffeld! in Live-uitzending NTR Radio 5 op 28 augustus 2015:

Ingrid Maan bij NTR Radio 5 - DNG 40-45 Copyright I. Maan