Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief

DUITS-NEDERLANDSE GESCHIEDENIS 1940-1945


Bijna alle aandacht van historici was tot voor kort gericht op de rol van de geallieerde militairen, van hoog tot laag. Geschiedenis wordt vaak vanuit het oogpunt van de winnaars beschreven. De Duitsers werden op die manier weggemoffeld uit de geschiedschrijving. Daarom is het goed dat naar hun aandeel en beleving nu ook onderzoek is en wordt gedaan en dat deze interviews thans gepubliceerd zijn.

Menno Potjer
Historicus Gelders Archief
In tijdschrift: Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur


Maan heeft een zeer prettige schrijfstijl en het boek leest vlot. Het boek is een aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in de persoonlijke verhalen van Duitse veteranen. Een invalshoek, die nog steeds in ons taalgebied onderbelicht is. Het zou ook een prima boek zijn voor mensen die algemeen in biografieën zijn geïnteresseerd. Daarom is de titel goed gekozen: het zijn echte levensverhalen.
Van jong en avontuurlijk tot oud en getraumatiseerd.

Peter Krans
In maandblad: Terugblik 40-45, documentatiegroep ’40-’45


Voorheen was er weinig aandacht voor de achtergronden van de Duitse militair. Het was immers de vijand. Het is de verdienste van de schrijfster dat zij de verhalen heeft vastgelegd en dat ze nu voor een groter publiek toegankelijk zijn. Het geheel is een aardig boek geworden, dat vlot leest. Ingrid Maan schrijft in dezelfde stijl die ze gebruikt bij haar uitleg tijdens haar Belevenistours. Het boek is voorzien van foto’s die veelal door de veteranen ter beschikking zijn gesteld. Het is een keurig verzorgd boek en het is zeker de moeite waard om aan te schaffen.

Wybo Boersma
Oud directeur Airborne Museum  
Accredited Battlefieldguide of
the Int. Guild of Battlefield Guides
In tijdschrift: Airborne Magazine,
Vrienden Airborne Museum

In: Maandblad KTR

In: De Gelderlander