Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief

DUITS-NEDERLANDSE GESCHIEDENIS 1940-1945

Weggemoffeld!

De verbindende factor is de Slag om Arnhem, maar het boek gaat veel uitgebreider op het oorlogsthema in.
Naast de ervaringen aan het west- en oostfront, krijgsgevangenschap en terugkeer naar huis, komen ook de voor- en naoorlogse jaren van de Duitse veteranen aan bod.

Wat voor opvoeding hebben ze gehad, hoe zag hun jeugd eruit, hoe zijn ze de oorlog ingegaan, wat heeft de oorlog met hun leven gedaan en hoe kijken ze terug op die bewogen tijd?

Aan de hand van deze vragen ontstaat een totaalbeeld van de persoonlijke belevenissen van deze veteranen. In een raamvertelling krijgt de lezer ook een beeld over het verloop van het interview-project.

Bestelformulier "Weggemoffeld!"

Cover Weggemoffeld! DNG 40-45

Hardcover, 310 pagina's

   26,00 + € 6,95 verzendkosten

Graag het bedrag overmaken op rekeningnummer NL20 INGB0006041402 t.n.v. DNG 40-45