Tour Flaksoldaten In Raum Arnheim

RAD-eenheden bij de Luftwaffe Flakbatterijen

De RAD-mannen kwamen voor hun dienstnummer op. Ze waren nauwelijks 17 jaar oud, hadden net hun schooldiploma gehaald toen ze opgeroepen werden voor de Reichsarbeitsdienst, waar ze werden opgeleid tot goede soldaten. De schep die ze kregen om schuttersputten mee te graven, vonden ze maar bijzaak. Ze leerden al met een geweer te schieten.

De meesten werden opgeleid als Flaksoldaat. Sommigen belandden middenin zware gevechten, anderen weer hadden geluk, zoals ze zeggen: zij zijn de oorlog zonder zware gevechtshandelingen doorgekomen. We mogen echter niet vergeten, dat toen zij hier in Arnhem kwamen, nog niet over de status van militair beschikten. Het waren Arbeitsmänner, mannen in opleiding. Het waren nog geen volwaardige soldaten, maar zouden wel als zodanig ingezet gaan worden! Na de oorlog moesten ze hun leven allemaal weer in grip zien te krijgen. Dat lukte de een beter dan de ander.

In een korte inleiding aan de hand van dia's schetst Ingrid een beeld van de vooroorlogse politieke situatie in Duitsland. Daarna volgt de rit met de leger-Dodge naar de herinneringsplekken van de Duitse RAD-veteranen van de RAD 6/212. We rijden door de Rosandepolder, aan de Oosterbeekse kant van de spoorbrug. Vervolgens wordt de locatie in Meinerswijk bezocht, waar het verhaal van de Flakbemanning van de RAD 4/216 verteld wordt.

Bezoek Museum Vliegbasis Deelen en opslagloods met Emil-kanon en Me 262

Tenslotte rijden we ter afsluiting naar Museum Vliegbasis Deelen, waar normaal gesproken buiten het kanon van de 5e Geschützzug, de Emil staat. Met dit buitgemaakte 7,5 cm Flakkanon kregen ze het in Meinerswijk bij Arnhem zwaar te verduren. Binnen bekijken we na een lunch de diorama van deze situatie.
Omdat het Flakkanon Emil in restauratie is, rijden we met de Dodge ook nog naar de opslagloods waar de Emil gerestaureerd wordt. Dit museumtopstuk zal er tijdens de herdenking van 75 jaar Operation Market Garden weer tiptop uitziet! In de loods staan ook andere topstukjes van het museum, zoals onderdelen van de Me 262, een Auster etc. Een unieke kans dus om een mooie rit met een authentiek legervoertuig te maken èn de extra topstukken van het museum te bekijken!

Tijdens deze tour volgen we de verhalen van twee RAD-eenheden:

RAD 6/212 - Flakbatterij 5/591
Oosterbeek - Westervoort

RAD 4/216 - Flakbatterij 1/591
Meinerswijk - Arnhem

Tour op aanvraag