Boek een Tour

Deelname aan een tour

Deelnemen
Deelname aan een tour van DNG 40-45 is volledig op eigen verantwoordelijkheid;

Aansprakelijkheid
DNG 40-45 accepteert op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor verlies van persoonlijke eigendommen of schade, direct of indirect, financieel of materieel, als gevolg van deelname aan een tour van DNG 40-45;

Vertrektijden
U dient een kwartier voor vertrektijd aanwezig te zijn, zodat de tour op tijd gestart kan worden;

Aankomsttijden
DNG 40-45 hanteert ruime tourtijden, maar tijdstip van terugkomst op uitgangspunt is afhankelijk van de omstandigheden tijdens de tour (looptempo, bediening in restaurant, museum etc.). U dient daar rekening mee te houden.


Bevestiging en betaling tour

Na ontvangst van uw reservering krijgt u een voorlopige bevestiging toegezonden per email, met daarin het verzoek tot betaling. Nadat de deelnamekosten door DNG 40-45 ontvangen zijn, ontvangt u een definitieve bevestiging.
Uw betaling dient minimaal 10 dagen voorafgaand aan de tourdatum door DNG 40-45 ontvangen te zijn.

Afzegging
Bij afzegging van de tour, vanaf 10 dagen voorafgaand aan de tour, dient u de volledige deelnamekosten alsnog direct te voldoen, tenzij DNG 40-45 anders beslist.

Betaling
U kunt het bedrag (45 euro) overmaken op:
IBAN nr. NL20INGB0006041402, t.n.v. DNG 40-45
Onder vermelding van: naam en datum tour.