Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief

DUITS-NEDERLANDSE GESCHIEDENIS 1940-1945

Welkom op de website
van
DNG 40-45

Slag om Arnhem
vanuit Duits perspectief
Für die deutschen Besucher:

  

Belevenistours
Slag om Arnhem
Duits perspectief

Wat hebben de Duitse oorlogsveteranen tijdens hun verblijf in Raum Arnheim in 1944 meegemaakt?

DNG 40-45 vertelt de persoonlijke verhalen van de Duitse ooggetuigen tijdens rondleidingen over het voormalig slagveld van Oosterbeek en Arnhem.

Waar hebben de Duitse veteranen hun herinneringsplekken liggen? Wat deed dat met hen toen ze daar na zoveel jaren weer terugkeerden?

Belevenistours Duits Perspectief@DNG 40-45 Fotcollectie I. Maan

Weggemoffeld!

Ingrid Maan schreef een boek over de levensverhalen van de Duitse veteranen die zij interviewde. Aan de orde komen jeugdtijd, dienstoproep, inzet aan oost- en westfront, krijgs-gevangenschap, terugkeer naar huis.

Hoe kijken zij als oude mannen terug op deze beladen tijd uit de Duitse geschiedenis? Wat heeft de oorlog met hun leven gedaan? Hoe gaan hun kinderen ermee om?

'Een makkelijk leesbaar boek over een lastige geschiedenis'Over DNG 40-45

Oral History interviews vormen de basis voor het vertellen van de oorlogsherinneringen vanuit Duits perspectief.

DNG 40-45 richt zich bij het doorvertellen van deze verhalen op de oorlogsgeschiedenis uit WOII.

Uiteraard komt daar ook een stuk voor- en naoorlogse geschiedenis bij aan de orde: hoe kon het gebeuren dat een compleet volk zo op drift heeft kunnen raken en hoe gaan de naoorlogse generaties daarmee om?

Herdenken van het verleden maakt deel uit van de activiteiten van DNG 40-45.


Disclaimer
Deze website is neutraal en objectief, niet-politiek en niet bedoeld voor of geïnteresseerd in enige vorm van fascisme of welke neonazi organisatie dan ook.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website (tekst en/of foto’s) mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, film- of video- opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.